Valorile noastre

Valorile noastre


Respectarea valorilor noastre
Valorile noastre de baza sunt stabilite şi absolute.
Ele se concentrează pe integritate şi etică, imparţialitate în validare şi consiliere, respect pentru toate persoanele fizice, sociale şi responsabilitate pentru mediu.
Aceste valori sunt un "lanț" pentru Prisma Prim la care fiecare dintre noi subscriem.
Ele consolidează coerenţa şi unitatea noastră pentru a  asigura realismul strategiei noastre de creştere profitabila.
Două dintre aceste valori fundamentale sunt:
- Integritate şi etică
- Consilierea şi validarea imparţială au fost punctele de preocupare recentă a profesiei noastre.
Fiecare din angajatii Prisma-Prim
- Respecta standardele minime de conduită profesională în organizaţie
- Asigură un comportament etic
- Asigura integritatea în serviciile sale.
Principiile şi normele  sunt cuprinse în Codul de Conduită  Profesională a angajațiilor, care reflectă respectarea tuturor cerinţelor.

Toţi angajaţii sunt responsabili pentru ca  această conformitate să fie o parte vitală a procesului nostru de afaceri şi un succes viitor.


Integritate şi etică
Noi acţionăm cu bună-credinţă, sinceritate şi corectitudine.
Noi facem ceea ce spunem că vom face.
Noi declarăm în mod clar termenii contractuali şi acţiunile noastre şi le furnizăm în mod corespunzător.
Noi respectăm politicile şi procesele din companie.
Noi respectarea confidenţialitatea afacerii şi informaţiile cu caracter personal.
Noi respect standardele locale si internaţionale de etica si profesionale.
Noi oferim informaţii, instruiri şi formare profesională necesare pentru a asigura sănătatea şi siguranţa la locul de muncă de echipele noastre.
Noi respectăm cerinţele pentru a satisface toate sarcinile şi responsabilităţile de securitate şi sănătate la locul de muncă.
Consiliere şi validare imparţială
Noi oferim sfaturi profesionale şi imparţiale.
Noi livrăm rapoarte care sunt înregistrări fidele ale acţiunilor noastre în conformitate cu cele mai bune practici.
 
Respect pentru toate persoanele
Noi tratăm pe alţii aşa cum au dreptul de a fi trataţi.
Noi considerăm impactul acţiunilor noastre personale asupra altora.
Contribuţia individuală este recunoscută şi apreciată şi primim o reacţie precisă cu privire la performanţele noastre.
Noi respectăm diferenţele, ne pasă de alţii şi nu discriminăm pe alţii în funcţie de rasă, origine etnică, vârstă, sex sau convingeri religioase şi politice. 
 
Responsabilitate socială şi de mediu
Gradul de implicare sporit al companiilor în societate creează noi provocări care combină profitabilitatea şi responsabilitatea.
O conştientizare a acestor riscuri noi creează noi cerinţe şi activităţi noi care au un efect atât la nivel de organizare cât şi la nivel de management a companiei.
Prisma-Prim, ca un întreg şi la nivel de fiecare angajat individual, ţine cont de impactul acţiunilor sale asupra comunităţii, oamenilor şi afacerii.

Mediu
Prisma-Prim se asigură că suntem buni vecinii în comunităţile în care ne derulăm afacerile prin conformitatea cu legile şi acţionând în spiritul dreptăţii.

Contacte

  • homePrisma Prim
  • phone(+ 373) 693 35 268
  • mailoffice@prisma.md
  • mapMD 2005, str. Piaţa Veche 4, mun.Chişinău, Republica Moldova

 

Follow Us