Visiunea si etica

Deviza PRISMA :

PRIN COMPETENTA SPRE EXCELENTA.


Misiunea noastra se bazează pe prestarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă cu un spectru larg de soluţii şi servicii  pentru a sprijini firmele în dezvoltarea lor către o organizaţie proactiva în scopul adaptarii cu uşurinţă la noile cerinţe ale vieţii economice moderne.
Scopul nostru este că la finalul oricărui proiect să obţinem pentru clienţii noştri un Sistem de Management certificat, eficient si flexibil, un instrument util managementului de top al organizaţiei, precum şi întregului staff managerial, pentru a tine sub control calitatea produselor şi serviciilor furnizate.

VALORILE

  • Profesionism
  • Flexibilitate

 

  • Încredere

 

  • Pragmatism

 

  • Integritate

 

  • Cinste

 

Codul de Conduită  Profesională a angajațiilor PRISMA-PRIM SRL

 

Confidenţialitate Angajaţii “PRISMA-PRIM” vor trata confidenţial informaţiile obţinute de la clienţi, nu le vor folosi în interes personal şi nici nu vor facilita altor persoane obţinerea de avantaje, care pot rezulta ca urmare a informaţiilor utilizate în cadrul contractelor.
Aşteptări nerealiste Angajaţii “PRISMA-PRIM” vor evita încurajarea unor cerinţe nerealiste sau avansarea către clienţi a unor promisiuni nefundamentate, precum că din serviciile de consultanţă se vor obţine sigur beneficii.
Comisioane / Interese financiare Angajaţii nu vor accepta comisioane, remunerări sau alte tipuri de beneficii de la o terţă parte, ca urmare a unor recomandări făcute clientului, fără ştirea şi consimţamântul acestuia din urmă, şi nici nu va accepta să dea informaţii referitoare la interesele financiare ale clientului şi să fie recompensat în bunuri sau servicii rezultate în urma recomandărilor făcute.
Angajamente Angajaţi “PRISMA-PRIM” se vor angaja numai la îndeplinirea sarcinilor pentru care au calificarea necesaraă şi pentru care deţin cunoştinţele aferente.
Angajamente în conflict / Conflicte de interese Angajaţi “PRISMA-PRIM” vor evita să acţioneze simultan în potenţiale situaţii generatoare de conflict fără a informa în prealabil toate părţile implicate cu privire la intenţiile lor. În cadrul misiunilor consultantul nu va îndeplini acele sarcini a căror realizare ar putea fi influenţată de diferiţi factori subiectivi.  În astfel de situaţii Consultantul va informa clientul cu privire la factorii care pot influenţa obiectivitatea.
Consultarea cu clientul Înainte de a accepta orice tip de angajament, angajaţii trebuie să se asigure că, ambele părţi, au înţeles care sunt obiectivele, scopul, planul de lucru, că au fost stabilite onorariile aferente şi că nu există nici un fel de interese financiare şi/sau personale, care ar putea influenţa modul de lucru şi ar conduce la anularea contractului.
Recrutarea Angajaţi „PRISMA-PRIM” vor evita angajarea oricărui membru al personalului clientului pe o altă poziţie, fără o discuţie prealabilă, în acest sens, cu clientul.
Abordare Angajaţii „PRISMA-PRIM” vor aborda cu profesionalism toate tipurile de negocieri cu clienţii, cu publicul şi cu alţi consultanţi sau organisme oficiale . Dacă doi sau mai mulţi angajaţi „PRISMA-PRIM” realizeazaă aceeaşi temă sau activităţi conexe pentru acelaşi client, ei îşi vor concerta eforturile pentru realizarea misiunii şi nu se vor concura reciproc. Un client poate decide ca un consultant să poata superviza activitatea altui consultant. Angajaţi “PRISMA-PRIM” nu vor accepta să supervizeze activităţile unui alt consultant membru al altei societati comerciale, decât cu informarea acestuia.  
Alţi consultanţi în management Angajaţi “PRISMA-PRIM” se vor asigura că toţi consultanţii cu care lucrează în subantrepriză, cunosc şi respectă prezentul Cod Profesional de Conduită.  

Contacte

  • homePrisma Prim
  • phone(+ 373) 693 35 268
  • mailoffice@prisma.md
  • mapMD 2005, str. Piaţa Veche 4, mun.Chişinău, Republica Moldova

 

Follow Us